Disclaimer

Algemeen

Schildersbedrijf Jansen & Van Oort hierna te noemen Jansen & Van Oort, verleent u hierbij toegang tot www.schildersbedrijf-jansenenvanoort.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Jansen & Van Oort en derden zijn aangeleverd. Jansen & Van Oort behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.schildersbedrijf-jansenenvanoort.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Jansen & Van Oort.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.schildersbedrijf-jansenenvanoort.nl aangeboden materialen en werkzaamheden worden getoond zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en werkzaamheden kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jansen & Van Oort.

In het bijzonder zijn alle eventueel genoemde prijzen op www.schildersbedrijf-jansenenvanoort.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van www.schildersbedrijf-jansenenvanoort.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Jansen & Van Oort doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jansen & Van Oort en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jansen & Van Oort, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.